Termeni şi condiţii

Condiţii de utilizare

 1. Utilizarea site-ului fashionsupreme.ro înseamnă în mod automat că vizitatorul acceptă condiţiile expuse mai jos.

 2. Fashionsupreme.ro îşi rezervă dreptul de a modifica design-ul site-ului web şi elementele lui în orice moment fără obligaţia să-şi notifice pentru aceasta utilizatorii. Modificările devin valabile în momentul în care au fost efectuate.

 3. Site-ul fashionsupreme.ro, incluzând imagini statice şi dinamice, conţinut, modele şi toate elementele lui, reprezintă proprietatea exclusivă a Dylexa OOD, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea sau utilizarea conţinutului/elementelor site-ului web fără acordul nostru explicit. Infractorii se sancţionează potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 4. Ideile şi propunerile de orice fel trimise în mod voluntar de către un utilizator devin proprietatea noastră şi nu datorăm compensaţii pentru folosirea lor.

 5. De la secţiunea Contul meu se poate schimba setarea pentru primirea mesajelor conţinând informaţii despre oferte promoţionale.

 6. Imaginile publicate pe site sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanţele culorilor produselor pot diferi din cauza setărilor diferite ale monitoarelor.

 7. După efectuarea unei comenzi de pe fashionsupreme.ro suntem obligaţi să livrăm produsul clientului conform detaliilor comenzii. Comanda efectuată îl obligă pe client să plătească preţul final al comenzii prin:
  - plata ramburs (numerar la curier)
  - în prealabil, prin transfer bancar.

 8. Nu se acceptă coletele returnate de către client cu plata ramburs.

 9. Fiecare client îşi poate dezactiva contul de pe fashionsupreme.ro prin trimiterea unei cereri la info@fashionsupreme.ro. În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea e-mailului în sistemul nostru acesta va primi un răspuns – un e-mail de confirmare a dezactivării.

 10. Pentru probleme nereglementate în această parte se aplică legislaţia în vigoare.

 11. Acesta este un site de vânzări cu amănuntul, iar comenzile sunt limitate la 5 articole de 1 marcă, pe client. Cantitatea mai mare decât cea considerată, este en gros și pentru a continua, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii.Condiţii generale privind vânzarea prin intermediul magazinului electronic „Fashion Supreme”

І. OBIECT

Art. 1. Condiţiile generale de faţă reglementează raporturile dintre: Dylexa OOD, CUI: 201088101, sediul şi adresa de administrare: Republica Bulgaria, oraşul Dobrich, 9300, str. Dunav nr.22, sc.E, et.6, ap.17, reprezentată de administratorul Dilyan Kurtev Dimitrov, denumită pe scurt în cele ce urmează FURNIZOR (VÂNZĂTOR) pe de o parte şi pe de altă parte clienţii, denumiţi mai jos UTILIZATORI, ai magazinului electronic Fashion Supreme, denumit mai jos MAGAZIN ELECTRONIC.

ІІ. DATELE FURNIZORULUI

Art. 2. Informaţii conform Legii nr.365/2002 privind comerţul electronic şi Ordonanţei de urgenţă nr.34/2014 privind drepturile consumătorilor:

 1. Numele Furnizorului: Dylexa OOD;

 2. Sediul şi adresa de administrare: Republica Bulgaria, oraşul Dobrich, 9300, str. Dunav nr.22, sc.E, et.6, ap.17;

 3. Adresa de exercitare a activităţii: Republica Bulgaria, oraşul Dobrich, 9300, b-dul 25-ti septemvri nr.43;

 4. Date de corespondenţă: Republica Bulgaria, oraşul Dobrich, 9300, b-dul 25-ti septemvri nr.43, e-mail: info AT fashionsupreme.ro

 5. Înregistrată la registrul comerţului în cadrul Agenţiei de înregistrări: CUI 201088101;

 6. Înregistrată la registrul electronic al administratorilor de date personale în cadrul Comisiei pentru protecţia datelor personale sub nr. 382496;

 7. Autorităţi de control:

  • • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumătorilor, adresa: Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, Telefonul Consumătorilor Infocons: 021 - 9551, e-mail: office@anpc.ro, site web: www.anpc.gov.ro; Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumătorilor Constanţa, adresa: Constanţa, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205, tel: 0241/550 550, fax: 0241/631 528

  • • ANSPDCP, adresa: Bucureşti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, tel: 0040/318 059 211, fax: 0040/318 059 602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, site web: www.dataprotection.ro;

 8. Înregistrată conform Legii pentru taxa pe valoare adăugată sub nr. BG201088101.

III. CARACTERISTICILE UNUI MAGAZIN ELECTRONIC

Art. 3. UN MAGAZIN ELECTRONIC în înţelesul contractului de faţă este magazinul electronic accesibil la adresa https://fashionsupreme.ro potrivit căruia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare şi de livrare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC, inclusiv cele următoare:

 1. Să se înregistreze şi să creeze un cont pentru a accesa MAGAZINUL ELECTRONIC şi pentru a folosi serviciile suplimentare de informare.

 2. Să scrie declaraţii electronice privind încheierea sau executarea contractelor cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfaţa paginii accesibilă pe internet.

 3. Să încheie contracte de vânzare-cumpărare şi de livrare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC.

 4. Să efectueze orice tip de plăţi privind contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC conform modalităţilor de plată întreţinute de MAGAZINUL ELECTRONIC.

 5. Să primească informaţii despre bunurile noi oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC.

 6. Să verifice bunurile, caracteristicile lor, preţurile şi condiţiile de livrare.

 7. Să fie informaţi despre drepturile decurgând din lege mai ales prin interfaţa paginii MAGAZINULUI ELECTRONIC.

Art. 4. Furnizorul livrează bunurile şi garantează drepturile Utilizatorilor prevăzute de lege în cadrul bunei credinţe, al criteriilor şi al condiţiilor acceptate în practică, în dreptul consumătorilor sau al comerţului.

Art. 5.

 1. Utilizatorii încheie un contract de vânzare-cumpărare de bunuri oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfaţa Furnizorului accesibilă pe pagina lui de internet de pe adresa https://fashionsupreme.ro sau printr-un alt mijloc de comunicare de la distanţă.

 2. Conform contractului de vânzare-cumpărare de bunuri încheiat cu Utilizatorii Furnizorul este obligat să livreze şi să transfere către Utilizator proprietatea bunurilor comandate de acesta prin interfaţă.

 3. Utilizatorii plătesc Furnizorului o remunerare pentru bunurile livrate conform condiţiilor stabilite de pe MAGAZINUL ELECTRONIC şi condiţiilor generale prezente. Remunerarea este în măsură de preţul afişat de Furnizor pe adresa MAGAZINULUI ELECTRONIC.

 4. Furnizorul livrează bunurile comandate de Utilizatori conform termenilor şi condiţiilor stabilite de către Furnizor pe pagina MAGAZINULUI ELECTRONIC şi conform condiţiilor generale prezente.

 5. Preţul livrării se determină in mod separat şi explicit de la preţul bunurilor.

Art. 6.

 1. Utilizatorul şi Furnizorul consimt că toate notificările privind încheierea şi executarea contractului de vânzare-cumpărare pot fi efectuate pe cale electronică şi prin declaraţii electronice în înţelesul Legii privind semnătura electronică şi al Legii privind comerţul electronic.

 2. Se presupune că declaraţiile electronice scrise de Utilizatorii site-ului sunt efectuate de persoanele indicate în datele oferite de Utilizator în timpul înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele şi parola de acces corespunzătoare.

IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC

Art. 7.

 1. Ca să folosească MAGAZINUL ELECTRONIC pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare Utilizatorul trebuie să introducă un nume şi o parolă de acces de la distanţă selectate de acesta în cazurile în care MAGAZINUL ELECTRONIC cere o înregistrare.

 2. Numele şi parola de acces de la distanţă se determină de Utilizator printr-o înregistrare în mod electronic pe site-ul Furnizorului.

 3. Prin completarea datelor sale şi apăsarea butoanelor Da, accept şi Înregistrare Utilizatorul afirmă că a luat la cunoştinţă aceste condiţii generale, a înţeles şi a acceptat conţinutul lor şi are obligaţia să le respecte în mod absolut.

 4. Furnizorul confirmă înregistrarea făcută de Utilizator prin trimiterea unui mesaj adresei electronice indicate de Utilizator. Informaţii privind activarea înregistrării se trimit aceleiaşi adrese. Primitorul confirmă înregistrarea şi încheierea contractului printr-o trimitere electronică din mesajul în care a fost anunţat pentru înregistrarea făcută. După confirmare se creează un cont al Utilizatorului şi între acesta şi Furnizor se stabilesc raporturi contractuale.

 5. La înregistrare Utilizatorul se obligă să ofere date corecte şi actuale. În caz de vreo modificare, Utilizatorul îşi actualizează la timp datele indicate la înregistrare.

 6. În cazul în care pentru înregistrarea Utilizatorului se foloseşte un profil din reţele web sociale sau alte tipuri de reţele partea contractantă este persoana care este titularul profilului folosit pentru înregistrare. În acest caz Furnizorului îi este permis accesul la datele necesare pentru identificarea Utilizatorului în reţeaua socială corespunzătoare.

Art. 8.

 1. Adresa electronică oferită la înregistrarea iniţială a Utilizatorului, precum şi fiecare adresă următoare folosită pentru schimbul de declaraţii între Utilizator şi Furnizor este Adresa electronică principală în înţelesul acestor condiţii generale. Utilizatorul are dreptul să-şi modifice Adresa de contact electronică principală.

 2. După ce Utilizatorul a afirmat o modificare a Adresei de contact electronice principale, Furnizorul trimite o cerere de confirmare a modificării. Cererea de confirmare se trimite de către Furnizor Adresei de contact electronice principale noi indicate de Utilizator.

 3. Modificarea Adresei de contact electronice principale se efectuează după o confirmare de către Utilizator care reprezintă o trimitere din cererea de confirmare trimisă de Furnizor.

 4. Furnizorul informează pe Utilizator despre modificarea făcută printr-un mesaj electronic trimis către Adresa de contact electronică principală indicată de Utilizator înainte de a realiza schimbarea lui după alin. 2.

 5. Furnizorul nu este responsabil pentru modificarea ilegală a Adresei de contact electronice principale.

 6. Furnizorul poate cere Utilizatorului folosirea Adresei de contact electronice principale în cazuri speciale.

V. PAȘI TEHNICE PENTRU A ÎNCHEIA CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Art. 9.

 1. Utilizatorii folosesc mai ales interfaţa paginii Furnizorului pentru a încheia contracte de vânzare-cumpărare de bunuri oferite de Furnizor pe MAGAZINUL ELECTRONIC.

 2. Contractul se încheie în limba română.

 3. Contractul dintre Furnizor şi Utilizator reprezintă condiţiile generale prezente accesibile la adresa https://fashionsupreme.ro.

 4. Partea contractantă este Utilizatorul conform datelor oferite la înregistrare şi prezente în contul privat al Utilizatorului. Pentru a evita orice confuzie, acestea sunt datele prin intermediul cărora a fost creat un cont de pe site-ul Furnizorului.

 5. Furnizorul include pe interfaţa paginii electronice mijloacele tehnice de stabilit şi de corectat greşelilor făcute la introducerea informaţiilor înainte să fie efectuată declaraţia de încheiere a contractului.

 6. Acest contract se consideră a fi încheiat de la momentul înregistrării Utilizatorului. Contractul de vânzare-cumpărare a bunului se consideră a fi încheiat de la momentul comenzii lui de către Utilizator prin interfaţa Furnizorului.

 7. Furnizorul anunţă în mod expres pe Utilizator despre încheierea acestui contract şi despre încheierea contractului de vânzare-cumpărare a bunului prin mijloace electronice potrivite.

 8. Declaraţia de încheiere a contractului şi confirmarea acestuia se consideră a fi primite când adresatele lor au posibilitatea să le acceseze.

 9. Furnizorul livrează bunurile la adresa indicată de Utilizator şi nu este responsabil în cazul în care datele indicate de Utilizatori sunt necorecte sau înşelatoare.

Art. 10. Utilizatorii încheie contractul de vânzare-cumpărare cu Furnizorul după următoarele paşi:

 1. Înregistrare pe MAGAZINUL ELECTRONIC şi oferire a datelor necesare în cazul în care Utilizatorul nu are până acum o înregistrare de pe MAGAZINUL ELECTRONIC.

 2. Intrare în sistemul de efectuat comenzi de pe MAGAZINUL ELECTRONIC printr-o identificare cu nume şi parolă.

 3. Alegerea unuia sau a mai multor dintre produsele oferite de pe MAGAZINUL ELECTRONIC şi adăugarea lor la o listă de produse de achiziţionat.

 4. Oferirea unor date pentru efectuarea livrării.

 5. Alegerea modalităţii şi a momentului de plată.

 6. Confirmarea comenzii.

VI. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA CONSUMĂTORILOR.

Art. 11. Regulile capitolului de faţă VI de la aceste condiţii generale se aplică faţă de aceşti Utilizatori despre care conform datelor indicate pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea pe MAGAZINUL ELECTRONIC se poate conclude că reprezintă consumători în înţelesul Ordonanţei de urgenţă nr.34/2014 privind drepturile consumătorilor, al Legii nr.365/2002 privind comerţul electronic şi/sau al Directivei 2011/83/UE a Parlamentului european şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumătorilor cu privire la contractele la distanţă.

Art. 12.

 1. Caracteristicile principale ale bunurilor oferite de Furnizor sunt prezentate în profilul fiecărui bun pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

 2. Preţul bunurilor cu toate impozitele incluse se determină de către Furnizor în profilul fiecărui bun pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

 3. Valoarea cheltuielilor de transport şi de poştă care nu sunt incluse în preţul bunurilor se determină de către Furnizor şi se anunţă pe Utilizatori într-unul dintre următoarele momente înainte de a încheia contractul:

  • - În profilul fiecăruia dintre bunuri pe site-ul Furnizorului

  • - Alegerea bunurilor pentru a încheia contractul de vânzare-cumpărare.

 4. Modalitatea de plată, livrarea şi executarea contractului se stabilesc cu ajutorul condiţiilor generale prezente, precum şi prin informaţiile oferite Utilizatorului pe site-ul Furnizorului. Plata se face ramburs la curierul care livrează produsele comandate cu excepţia cazurilor indicate mai jos când o parte sau întreaga valoare a comenzilor se plăteşte în avans:

  1. Comenzi în valoare de peste 500 lei – se cere plata în avans până la 50% de la valoarea comenzii plătibilă în termen de 24 de ore după încheierea colecţiei din care a fost făcută comanda. Plata se consideră efectuată în ziua în care a fost verificat contul bancar al Furnizorului.

  2. Prima comandă de către Utilizator în valoare de peste 500 lei – se cere plata în avans până la 50% de la valoarea comenzii plătibilă în termen de 24 de ore după încheierea colecţiei din care a fost făcută comanda. Plata se consideră efectuată în ziua în care a fost verificat contul bancar al Furnizorului.

  3. Comenzi făcute de Utilizatori care în cadrul comenzilor precedente nu au căutat sau au refuzat primirea acestora după vizita curierului nostru. Se cere plata în avans a întregii valori plătibile în termen de 24 de ore după încheierea colecţiei din care a fost făcută comanda. Plata se consideră efectuată în ziua în care a fost verificat contul bancar al Furnizorului.

 5. Informaţiile oferite Utilizatorilor în cadrul acestui articol sunt actuale în momentul vizualizării lor pe site-ul Furnizorului al MAGAZINULUI ELECTRONIC înainte de a încheia contractul de vânzare-cumpărare.

 6. Furnizorul indică în mod obligatoriu condiţiile de livrare a diferitelor bunuri pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

 7. Furnizorul indică înainte de încheierea contractului valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile cuprinse în aceasta.

Art. 13.

Utilizatorul consimte că Furnizorul are dreptul să accepte plata în avans pentru contractele de vânzare-cumpărare de bunuri încheiate cu consumătorul şi livrarea lor.

Art. 14.

 1. Consumătorul are dreptul să notifice în scris Furnizorului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. Consumătorul, înainte de expirarea perioadei de retragere, trebuie să informeze Furnizorului cu privire la decizia sa de retragere din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin e-mail. În cazul depăşirii termenului de 14 zile, consumătorul îşi pierde dreptul de a se retrage din contract.

 2. Dreptul de retragere nu se aplică în următoarele cazuri:

  • - livrarea bunurilor sau furnizarea serviciilor al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de Furnizor

  • - livrarea bunurilor executate conform cerinţelor consumătorului sau după comanda lui individuală

  • - livrarea unor bunuri care prin natura lor nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid, inclusiv produse cosmetice şi de parfumerie

  • - livrarea înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumător

  • - livrarea ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin.

 3. În cazul în care Furnizorul a omis să transmită consumătorului informaţiile privind dreptul de retragere conform art.10 din Ordonanţă de urgenţă nr.34/2014 privind drepturile consumătorilor, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile. Când informaţiile privind acest alineat sunt oferite consumătorului în cadrul perioadei de retragere, termenul începe de la data oferirii lor.

 4. În cazul în care consumătorul exercită dreptul de retragere conform alin.1, Furnizorul este obligat să restituie pe deplin sumele plătite de către consumător nu mai târziu de 14 de zile calendaristice de la data la care Furnizorul a fost informat cu privire la decizia consumătorului de a se retrage din prezentul contract. Furnizorul poate amâna rambursarea până la data la care primeşte înapoi produsele. Din suma pe care consumătorul a plătit-o conform contractului se scad cheltuielile de returnare a produsului cu excepţia cazurilor în care consumătorul a returnat produsul pe cheltuială proprie şi a anunţat despre aceasta pe Furnizor.

 5. Consumătorul trebuie să expedieze produsele, fără întârzieri nejustificate, şi în decurs de maximum 14 zile de la data la care a comunicat retragerea. Consumătorul suportă costul direct al returnării produselor. Consumătorul este responsabil pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.

Art. 15.

 1. Termenul de livrare şi momentul iniţial din care acesta începe se determină pentru fiecare bun în parte în timpul încheierii contractului cu consumătorul prin intermediul site-ului Furnizorului cu excepţia cazurilor în care bunurile sunt comandate într-o singură livrare.

 2. În cazul în care consumătorul şi Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare acesta este 30 de zile lucrătoare de la data urmărind trimiterea comenzii consumătorului către Furnizor prin intermediul site-ului Furnizorului.

 3. În cazul în care Furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu consumătorul sau în termenul stabilit la alin. 2, consumătorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care Furnizorul nu livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumătorul are dreptul la rezilierea contractului.

 4. La rezilierea contractului Furnizorul rambursează toate sumele plătite de către consumător în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumătorul a comunicat Furnizorului decizia sa de terminare a contractului.

 5. În cazul în care Furnizorul nu poate executa contractul din cauză că bunurile comandate nu sunt disponibile, acesta poate propune consumătorului înlocuirea lor cu bunuri cu aceleaşi calitate şi preţ.

VII. INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI. LEGEA

Art. 16.

 1. Furnizorul livrează și trimite produsele către Utilizator în termenul specificat la încheierea contractului.

 2. Dacă termenul prevăzut la alin. 1 nu este convenit în mod expres între părți la încheierea contractului, Furnizorul livrează și trimite produsele într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 2 luni.

Art. 17.

 1. La primirea produselor comandate, utilizatorul trebuie să verifice pachetul de conformitate cu produsele din comandă. În caz de neconcordanță a produselor primite cu cele comandate, Furnizorul va înlocui produsele pe cheltuiala proprie fără comisioane suplimentare pentru Utilizator. Cererea trebuie depusă de către Utilizator în termen de 14 (patruprezece) zile de la data livrării produselor la adresa: Or. Dobrich, Cod Poștal 9300, Bld. „25 Septembrie“ , Nr.43 sau e-mail: info@fashionsupreme.ro

 2. Furnizorul este responsabil de lipsa de conformitate a produselor comandate cu contractul în temeiul garanției legale în conformitate cu articolul 112-115 a CPA. Mai multe informații privind drepturile consumatorilor care decurg din garanția legală a art. 112-115 CPA pot primi, la cerere, pe e-mail: info@fashionsupreme.ro.

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 18.

 1. 1. Furnizorul trebuie să ia măsuri pentru a proteja datele personale ale Utilizatorului în conformitate cu Regulamentul (CE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE Regulamentul general privind protecția datelor) și legislația Republicii Bulgaria care reglementează această importanță.

 2. 2. Din motive de securitate a datelor personale ale Utilizatorului, Furnizorul va trimite datele doar la o adresă de e-mail care a fost desemnată de Utilizator în momentul înregistrării.

Art. 19.

 1. 1. În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite utilizatorului să se legitimeze și să certifice autenticitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale anunțate în timpul înregistrării.

 2. 1. În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut numele și parola, Furnizorul poate aplica "Procedura" Lost or Forgotten Names and Passwords " -> ( Pierderea / Uitarea Numelui și Parolei) disponibilă la adresa https://fashionsupreme.ro/forgotten-password/

IX. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA CONDIȚIILE GENERALE. CONSIMȚĂMÂNT.

Art. 20.

 1. Termenii și condițiile pot fi modificate de către Furnizor, pentru care acesta din urmă va informa în mod adecvat toți utilizatorii ai MAGAZINULUI care s-au înregistrat. Modificările intră în vigoare la data publicării la https://fashionsupreme.ro/ și vor continua să funcționeze, fără a afecta comenzile confirmate de către Furnizor înainte de acel moment.

 2. Din motive de confidenţialitate, Furnizorul nu va trimite datele decât adresei electronice indicate de Utilizatori în momentul înregistrării.

 3. Furnizorul acceptă şi anunţă pe site Politica de protecţia datelor cu caracter personal accesibilă la adresa https://fashionsupreme.ro/privacy/

Art. 21.

 1. Furnizorul publică acești Termeni și Condiții la https://fashionsupreme.ro/terms , împreună cu orice adăugare și modificăre aduse acestora.

Art. 22.

 1. 1. Prin marcarea casetei de selectare „Sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate“ Utilizatorul face o declarație electronică în sensul Legii electronice a documentului și a semnăturii electronice, care declară că este informat cu acești Termeni și Condiții Generale și Politica de confidențialitate, le acceptă pe deplin și declară că informațiile sale au fost furnizate pentru încheierea unui contract la distanță, condițiile de plată pentru furnizarea produselor, precum și informațiile referitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

 2. 2. Utilizatorul are obligația de a vizita periodic pagina Termeni și condiții pentru a afla despre orice schimbări aduse.

X. ÎNCHEIEREA

Art. 23.

 1. Acești Termeni Generali și Acordul Utilizatorului cu Furnizorul sunt reziliate în următoarele cazuri:

  1. 1. În cazul rezilierii și anunțării în lichidare sau în faliment a uneia dintre părțile la contract;

  2. 2. Prin acordul părților în scris;

  3. 3. Unilateral, cu notificarea oricăreia dintre părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor ce revin celeilalte părți;

  4. 4. În cazul unei imposibilități obiective a uneia dintre părțile contractante de a-și îndeplini obligațiile;

  5. 5. În cazul confiscării sau sigilării echipamentelor de către autoritățile de stat;

  6. 6. În cazul ștergerii înregistrării Utilizatorului pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC. În acest caz, contractele de achiziție încheiate, dar neexecutate, rămân în vigoare și sunt supuse executării;

  7. 7. În cazul exercitarii dreptului de retragere conform art. 55, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor.

XI. TERMENI ȘI CONDIȚII SUPLIMENTARE

Art. 24.

 1. 1. DYLEXA OOD deține drepturile asupra întregului site https://fashionsupreme.ro/ , inclusiv a fotografiilor sale publicate, modele, conținutul și fiecare element al acesteia. La copierea sau utilizarea unor elemente ale site-ului, fără autorizație din partea DYLEXA OOD , care încalcă legea sunt supuse unor sancțiuni în temeiul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe.

 2. 2. Dacă un utilizator al site-ului trimite în mod voluntar o idee, o sugestie etc. astfel va fi considerată a conferi drepturi asupra lor DYLEXA OOD , iar aceasta din urmă le poate utiliza fără compensații sau compensare, prin urmare, sub orice formă.

Art. 25. Orice nulitate a oricărei prevederi a acestor Termeni și Condiții Generale nu va invalida întregul contract.

Art. 26. Legile Republicii Bulgaria se aplică aspectelor nereglementate de prezentul acord privind executarea și interpretarea prezentului acord.

Art. 27. Orice litigiu între părțile la prezentul acord va fi soluționat de instanța competentă sau de Comisia pentru protecția consumatorilor.

Art. 28. Platforma online de soluționare a litigiilor (OPC): https://ec.europa.eu/consumers/odr

Art. 29. Politica de confidențialitate a Furnizorului este o parte integrantă a acestor Termeni și condiții. Utilizatorii declară că au citit și au acceptat Politica de confidențialitate acceptând acești Termeni și condiții.

Art. 30. Acești Termeni și condiții, împreună cu Politica de confidențialitate, vor intra în vigoare la 23.05.2018.